< 427 / 1266 >
chalupeckého pyžamo výstava (2010)
společně s kunsthistorikem a kurátorem tomášem pospiszylem jsme vytvořili instalaci a plakát k výstavě archiv chalupecký v centru současného umění dox, která připomíná sto let od narození teoretika moderního umění jindřicha chalupeckého. součástí instalace jsou v prostoru rozházené chalupeckého myšlenky ručně přepsané řadou lidí. tohoto inspirujícícho historika umění si totiž často spojujeme s naprosto bezvýznamnou bulvární příhodou (viz. plakát)... design: petr babák+jan matoušek, foto: jan matoušek.
http://www.informuji.cz/ak…halupecky/
en