< 079 / 1266 >
tranzit (2005)
vizuální styl iniciativy podporující současné umění (plakáty)
http://www.tranzit.org
en