< 1139 / 1266 >
imro vaško: nové milenium ilustrace (2021)
text: imrich vaško, doslov: cyril říha, fotografie, ilustrace: archív imra vaška, jazyková redakce a korektura: katarína jošticová, manipulace s reprodukcemi projektů: petr babák (laboratoř), grafický design: petr babák, lukáš kijonka, martin ponec (laboratoř), písmo: plain tisk: indigoprint, knihu vydala vysoká škola uměleckoprůmyslová v praze 2021. isbn 978-80-87989-25-8.
http://www.youtube.com/wat…u3AmwsSJw4
en