< 794 / 1266 >
nfa staré pověsti české (2016)
...národní filmový archiv digitálně restauroval jedno z klíčových děl plzeňského rodáka, velikána loutkové animace, jiřího trnky – film staré pověsti české (1953). práce na restaurování provázel obsáhlý výzkum historických okolností vzniku filmu, z nějž vzešla také publikace, věnovaná různým aspektům snímku... design knihy a foto: michal krůl (laboratoř).
http://nfa.cz/cz/e-shop/knihy/?a=6495
en