< 242 / 1266 >
laboratorní dny v tranzitdisplay - 26.2.18h (2008)
"potřeba overgroundu", geneze časopisu živel (1995-2007) od jeho klíčových autorů (přednáška petra krejzka a marka pistory)
http://www.zivel.cz
en