< 025 / 966 >
font (1998)
virus tryskáč obálka pro grafický časopis
http://www.font.cz
en