< 744 / 1266 >
zpráva o knize logo (2015)
jako v celém vizuálním stylu zachováváme i u loga akce třetiny: tři autoři, tři části knihy, tři díly výstavy... design: petr+lukáš (laboratoř).
http://www.pamatniknarodni…a-o-knize/
en