< 747 / 1266 >
zpráva o knize hvězdná obloha (2015)
... knihy každý den snímané naším dělníkem digitalizátorem pracujícím na dopravníku podle předem daného manuálu, letí online jak na strop hodovního sálu o patro výše, jako knižní "hvězdná obloha", tak na web projektu www.bookreport.cz, včetně popisek a případně rozšířených specifikací k dalšímu studiu a bádání. výstava končí zdigitalizováním všech 1087 knih... koncept: petr+lukáš+jakub (laboratoř).
http://www.bookreport.cz
en