< 338 / 1266 >
ntk orientační systém (2009)
navrhli jsme informační a orientační systém v celé budově národní technické knihovny. například: patrové sloupy s tematickým rozmístěním knižních fondů, čtyři vstupy do knihovny se čtyřmi různými logotypy, velká stylizovaná půdorysná schémata (šířka 180 cm) do každého patra, která jsou tupovaná bílou barvou přímo na betonu, označení výpůjčních a knihovních pultů atd.atd.
http://www.rozhlas.cz/moza…literatura
en