< 818 / 1155 >
nfa knihyzkina (2016)
plakáty a bannery dvou ročníků pravidelné akce konané v ponrepu. design: petr+michal (laboratoř).
http://nfa.cz/wp-content/u…z-kina.pdf
en