< 351 / 1266 >
ntk ve fontu (2009)
vizuální styl ntk byl publikován v grafickém časopisu font. rozhovor s petrem babákem vedla tereza kozlová. foto: andrea lhotáková a archív laboratoře, grafická úprava: font: ... otázka TK: mluvíš tajemně o tom, že některé ze skrytých informací bude v ntk člověk jen těžko hledat. prozraď alespoň nějakou nejzapeklitější… prosím. odpověď PB: tajemství je od toho, aby byl člověk napnut, snažil se hledat a i při třeba páté návštěvě v prostorách ntk našel něco nového...
http://www.font.cz/font-10…kupci.html
en