< 922 / 1266 >
účast na self (2017)
...festival presahov grafického dizajnu, kultúry a spoločnosti. # festival about overlaps of graphic design, culture and society. https://www.facebook.com/SELF-229530853828657/
http://www.self-x.sk
en