< 598 / 1266 >
daniel balabán cirkulárka (2013)
číslovaná série 50 katalogů nařezaná v rámci vernisáže na cirkulárce. koncept: petr+lukáš.
http://youtu.be/PsTVDsOp94Q
en