< 646 / 1266 >
briefcase noviny (2014)
dlouhé povídání o prknu, řezanu, šijanu i trhanu. design novin: briefcase.
http://www.briefcasetype.c…n/specimen
en