< 385 / 1061 >
automat automat (2010)
společný projekt dvou spřátelených grafických studijí, laboratoř a kolektiv, můžete navštívit v moravské galerii až do konce května. drobáky s sebou!
http://brno.idnes.cz/nezvy…zpravy_dmk
en