< 1045 / 1266 >
malina hřbety (2018)
osm verzí obálek, osm verzí hřbetů... první kalaog pavly malinové. foto: jan kolský. koncept a grafický design: petr babák, zdeněk růžička (laboratoř).
http://www.facebook.com/pe…175&type=3
en