< 1098 / 1133 >
bakalářka kunsthale (2020)
odpovědi kláře na její bakalářské otázky. gratuluju k bak titulu.
en