< 039 / 1266 >
slovak gliding centre (2001)
logo a vizuální styl letecké firmy (triko)
http://www.gliding.sk
en