< 1146 / 1217 >
filmový přehled web (2021)
logo, vizuální styl, web... pro filmový přehled. koncepce a design: petr babák, zděnek růžička (laboratoř).
http://www.filmovyprehled.cz/cs
en