< 008 / 1133 >
časopis tryskáč (1994)
rychlý časopis, spolupráce: ondřej chorý
http://www.raymondloewy.com
en