< 450 / 1266 >
tomáš džadoň: nová tradícia (2011)
projekt umělce tomáše džadoně předvedený do časopisu era21. koncept: nepěkné tvarosloví, typografické a jiné chyby na stránkách vytržených z novodobých encyklopedií. design: václav matoušek, petr babák.
http://www.tomasdzadon.com/
en