< 361 / 1266 >
moleskine a2 show (2009)
zadání pořadatelů bylo: ... moleskine zápisník naplnit obsahem, ať již písemný, grafickým či dalším, tak aby co nejlépe odrážel váš život, práci, myšlenky a nápady. podobný projekt, který byl v zahraničí již realizován, si můžete prohlédnout na stránce http://detour.moleskine.com/... koncept: pouze jsem vytrhl ze svého reálného diáře časový úsek (od 14.5 do 1.7.2009) a vlepil ho na stejný časový úsek do moleskina. žádná spekulace a hraní si na glosátora doby či snad na ilustrátora všech barev a technik.
http://www.radio1.cz/zatis…v_rok=2009
en