< 025 / 1266 >
uměleckoprůmyslové museum praha (1998)
logotyp, vizuální styl a manuál, spoluautor: tomáš machek, foto: filip šlapal
http://www.upm.cz
en