< 757 / 1266 >
zpráva o knize moderování (2015)
ceremoniál předávání cen nejkrásnější české knihy každoročně s nějakou hereckou či muzikantskou vložkou trval neúnosně dlouho a každý už jen čekal na závěrečné chlebíčky. rozhodli jsme se vzít program ceremoniálu do svých rukou. osvíceni jen lampami jsme pouze důsledně přečetli seznam oceněných knih a jejich autorů, který nám zaslali pořadatelé. ani slovo na víc. na stropě během celé akce poletovaly naskenované oceněné knihy. ceremonilál za účasti ministra kultury trval cca 40 minut. daleko větší čas tak zůstal podle nás na akci nejdůtežitější: tedy setkání autorů, designérů, tiskařů, vydavatelů... koncept ceremoniálu: petr babák+lukáš kijonka (laboratoř).
en