< 541 / 1266 >
dějiny a současnost (2012)
návrh nové vizuální podoby časopisu dějiny a současnost, který vydává nakladatelství lidové noviny. koncept: dějiny-datum, současnost-datum. design: petr babák + lukáš kijonka.
http://dejiny.nln.cz/archiv
en