< 172 / 1266 >
spisy josefa škvoreckého 26, 27 (2007)
knižní edice pro literární akademii (koncept: obsah knihy na přebalu)
http://www.tydenika2.cz/ar…37/odjinud
en