< 1050 / 1266 >
anna pleštilová autorská kniha (2018)
sumář informací o tématu autorské knihy jako disertační práce anny pleštilové. "autorská kniha na našem území", proměny od 60.let 20.století, kontext a historické inspirace... gratulace aničko!
en