< 159 / 1266 >
hotel metropol (2006)
logo a vizuální styl hotelu na národní třídě (dokončení duben 07) architektura: duma architekti
http://www.chaa.cz
en