< 009 / 1266 >
vše pro dítě (1994)
katalog, vizuální styl a architektura výstavy petr babák. (kurátor: iva janáková).
http://www.upm.cz
en