< 064 / 1266 >
konsepti (2004)
virus logo a novoročenky pro firmu obchodující s designem
http://www.konsepti.cz
en