< 420 / 1266 >
praha 4 mapy fota (2010)
na praze 4 bylo umístěno 32 map navržených v naší laboratoři. foto: jaromír skácel
http://www.laboratory.cz/p…piktogramy
en