< 1201 / 1213 >
jiří valoch txt 1986 (2022)
originální strojopis jiřího valocha s ručně vepsanými korekturami:
en