< 561 / 1266 >
ujep informační tabule (2013)
označení sálů, studoven, šaten, wc...
http://laboratory.cz/proje…infosystem
en