< 904 / 1266 >
czech grand design best of: 2016 (2017)
výstava best of: 2016 v českém designu za loňský rok s naší laboratoří. výstava proběhla ve ville pellé. z anotace akce: ... To nejlepší z českého designu: výstava Best of Cen Czech Grand Design 2016! Tvorba designérů nominovaných na Ceny Czech Grand Design ve všech tvůrčích kategoriích: design, móda, šperk, ilustrace, fotografie, grafika, mladé talenty i mistři oboru naplní Villu Pellé...
en